Г А Р А Н Ц И Я  З А  О Б У В К И

Български | Bulgarian Английски | English

 

 

гаранция за обувки

Съгласно чл.20/3/ от ЗЗП и БДС-515-88, гаранционният срок за обувните изделия е 30 дни от датата на покупката им. Гаранцията е валидна на територията на България. Рекламацията се урежда от GETBUL безплатно. Клиента заплаща само транспортните разходи. НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ ПАРИ И НЕ СЕ ДАВА НОВ ЧИФТ. При дефекти вследствие на неправилна експлоатация не се приемат рекламации.

Дефекти даващи основание за рекламации:

-  сцепване на кожата;

-  пречупване на ходилото;

-  разцепване на ходилото;

-  разкъсане на шев на лицето;

-  падане на форта.

Поддържайте добре обувките си, те ще Ви се отблагодарят.

 

 

Начална страница